Schakel-Senioren Woningen

Conceptual Design &
Conceptual Energy Analysis 

Inhoud

1.        Inleiding.. 4

2.        Conceptueel Ontwerp, analyse, beschouwen en advies. 5

2.1       Van Mass tot Model (Demo in ontwikkeling) Schakel-Duplex-Senioren. 5

1.          Mass ontwerp, basisvorm 1 start 5

2.          Mass ontwerp; 7grids gemaakt 10

3.          Mass Ontwerp; Aangepaste mass voor de senioren woningen (duplex) 11

4.          Design options. 19

5.          Project North aangepast 20

6.          Galerij en Mass zones maken. 23

7.          Kopgevels aangepast 25

8.          Herstel van de twee Mass Design Options. 27

9.          Zeskant geaccepteerd; kleine aanpassing. 35

10.        Materialisatie van de zeskant 1. Mass ‘By Face’ 43

11.        Materialisatie van de zeskant 2 Modelling with Elements. 44

12.        Woonvarianten. 49

2.2       Volume & Oppervlaktes beschouwen van de Masses (totaal 5min) 54

1.          Uitlezen en/of een Schedule. 54

2.3       Gebouwvorm en oriëntatie t.o.v. zon (energiezuinigheid) (totaal ..min) 56

1.          Belendenden, bomen, omgeving. 56

2.          Lokaliseren op de aardbol 1 (deel: 5min) 56

3.          Lokaliseren op de aardbol 2 Acquire from Google Earth (Globe Link Add-Inn) 59

4.          Lokaliseren op de aardbol 3 Vasari 62

5.          Roteren True North (deel 5min) 66

6.          Roteren Project North. 67

7.          Visuele zon en schaduw beschouwing [15min] 72

8.          Visuele zon en schaduw beschouwing; test zonwering op bestaande bouw. 72

9.          Zones, Ruimtes, Glasoppervlak. 83

10.        Energy Analysis; Result & Compare. 84

11.        New en/of Existing. 90

12.        Climate Analysis: Ecotect Wind rose. 91

13.        Climate Analysis: 92

14.        Solar Analysis: Ecotect Solar Radiation. 92

15.        Export als GBxml (t.b.v. Ecotect Analysis) – deel 1. 93

16.        Het Energy Model laten analyseren door Green Building Studio (in the cloud) 102

17.        Hoe fout kan je Mass vorm zijn?. 105

18.        Export als GBxml (t.b.v. Ecotect Analysis) – deel 2. 107

19.        De Ecotect Weather Tool activeren om de optimale orientatie te vinden. 109

20.        In Green Building Studio de Optimum Orientation vinden. 119

21.        Ecotect versus Green Building. 124

22.        Een CEA berekening van het gematerialiseerde model 124

 


 

 

Checklistje/ nog te verwerken/te onderzoeken:

V  Draai je gebouwvorm naar de meest ideale oriëntatie.

V  Gebruik het juiste glas en de juiste hoeveelheid glas per vlak

V  Integreer beschaduwing om optimale licht toetreding te verkrijgen

Wat ná deze studie nog aan de orde zou kunnen komen

Bij de uitwerking is BIM natuurlijk principe. Zaken als integrale samenwerking van partijen, als architect, constructeur en installatie consultants komen aan de orde, dus zo ook ‘Worksharing’ en Monitoring (Linked Central File)

Materiaal eigenschappen en impact

Water, stroom, daglicht

M3 raming, m2 raming

Bezettingsgraad, Occupancy

Samenwerking aan het model, opzetten, coördinatie, architect, constructeur, elektricien, installateur, loodgieter, clash-control

Schematiseren/ 4d simulatie (naviswork)

Er komt vast nog meer ….

 

Uitgangspunt:
Het is slim, om van het prille begin een strategie te kiezen. Volgens een proces-schema.

Tot nu toe heb ik ontdekt dat de makers van Vasari aardig helpen…
Naast Revit Architecture heb ik vooral in MEP gewerkt in de concept fase.

Wollig verhaal:

Ik maak geen haast met de realisatie van het project. Al tientallen male ben ik met een schone lei begonnen. Het gaat mij om grip te krijgen op het conceptuele proces en niet om die paar woningen.

Er staan vele zinnen en plaatjes die er niet toe doen. Ze geven informatie over hoe ik iets modelleerde of wat ik er bij dacht. Dit maakt het hopeloos voor een ander om door te komen, maar voor mij noodzakelijk om er steeds weer in te komen om verder te werken. Er zitten veel intervallen in deze klus. Soms weken. Ik heb het dus nodig. Ook hoop ik er ooit een student opgaven uit te maken; dan is het niet verkeerd oog te hebben voor basisvaardigheden.

Ik zal uiteindelijk het eindresultaat ontdoen van dit wollige en samenvattend tot de kern te komen van de studie.

Document:

In concept fase van dit document zijn de afbeeldingen onbewerkt; dus onbenullig groot.

 

 =============== logische werkvolgorde nieuw ontwerp ===============

Idee, initiatief, pve (gebruikers, vloeroppervlakten, bijzondere ruimtes en functionaliteiten, prestaties; duurzaamheidsniveau, energiezuinigheidsprestige, ..

Instellen project file: de locatie, belendenen, zon-orientatie*, logische project orientatie

Eerste modeling: Mass, volumes, vloeroppervlak, correcties hierop

Eerste globale beschouwing; bezonning, belichting, beschouwing omgeving

 

* Hierbij maakt het verschil of de locatie een zekere ruimte laat om je object te ‘draaien’ naar de meest optimale zon/weer oriëntatie of dat het perceel niet of nauwelijks ruimte hiervoor laat. Je moet dan met vorm en glasoppervlak / beschaduwing je doelstellingen zien te bereiken.

 

..

 

1.               Inleiding

Aan de hand van een demo project (wordt hierbij ontwikkeld) logische processen voor ontwerp vorming, analyse en projectvoorbereiding in kaart brengen. Speerpunt nu is het inzicht verkrijgen van energiezuinigheid, waarbij ‘Design Options’ als Revit feature meegenomen wordt.

Hoeveel skills heeft de man/vrouw nodig (Revit knoppen kennis) om zinvolle keuzes te kunnen maken voor een onderhavig project met energiezuinigheid als oogmerk?

Uitgangspunt:

Het is gemakkelijker om vanaf de eerste opzet van je model in Revit volgens een duidelijk plan (systematiek) op te zetten en zo, in gewenste volgorde, de juiste informatie te verkrijgen dan achteraf nog terug moet gaan om analyses uit te voeren.

 

Ik probeer niet onnodig te vernederlandsen. Op de Engelstalige begrippen kun je tenminste googlen.

Uiteraard is dit een uiteenzetting obv Autodesk software. Producten noem ik dus bij naam.

Deze zelfstudie moet mij helpen om studiemateriaal voor MBO studenten bovenbouw en evt. HBO studenten te ontwikkelen die echt goed te ‘volgen’ is. Het zal als een plan-van-aanpak vormen voor de projectgroepen voor hun BIM projecten. Samenwerking met studenten van Engineering hierin is de uitdaging.

Om zelf niet te verdwalen breng ik mijn gedachte spinsels in een ‘groeischema’, proces-schema’s, hier te volgen.

2.               Conceptueel Ontwerp, analyse, beschouwen en advies

2.1                        Van Mass tot Model (Demo in ontwikkeling) Schakel-Duplex-Senioren

1.                      Mass ontwerp, basisvorm 1 start

(60min)

In RAC, RMP of Vasari

De eerste opzet met ML is in de 3B template gedaan,

Met Model Lines een profiel op een RP* geschetst; een Array van 7 over 180graden.

Dit is vervolgens geopend in Vasari

Je gebruikt deze Model Lines om profiel lijnen voor je mass aan te picken. De Array groep kan later verwijdert worden.

Er ontstaan zo 6 eenheden. Zo kun je één mass van deze eenhedengroep maken.

Ik kies er eerst even voor om één eenheid te beschouwen.

Uit de mass van één ‘wooneenheid’ kun je meteen het volume aflezen.

Door een arrow grip te bewegen lees je bi-directable een andere waarde. Je kunt dus wijzigen om bijvoorbeeld onder de 550m2 te blijven of juist te vergroten.

Helaas gaat dit voor onze vorm niet op. Een extra stap is nodig; namelijk de twee zij profielen aan passen. (vooraf, eerst de array van Model Lines wijzigen hierdoor behoud je de controle over gelijke profielen. In de Edit Profile mode Align kiezen; wel beide profielen dus.)

De buiten gevel wat naar buitengeplaatst, en het resultaat aflezen. (5min)

Het gaat snel genoeg om dit beetje bij beetje te doen om naar de gewenste hoeveelheid te komen.

 

 

585cm per eenheid

Vloer oppervlak van twee lagen zou zijn 212qm, maar dit is niet correct. Een deel is vide

In RMP te

Bgg = 106qm

 

Het bestand wordt geopend in RMP (Revit MEP) om daar de overige 5 eenheden als één mass toe te voegen. Er zijn dus nu 2 masses:

Het blijkt als snel dat analyses alle zes eenheden gewoon als één pakken.

2.                      Mass ontwerp; 7grids gemaakt

thv de profielen en gevels (in RAC)
Dit is makkelijk later, bij het creëren van een mass, om een Workplane op naam aan te zetten.

 

 

 

 

3.                      Mass Ontwerp; Aangepaste mass voor de senioren woningen (duplex)

Ik heb het profiel van de Array uitgebreid met een bovenwoning en een galerij.

De ‘onder’ woningen worden een eigen mass. Of dit handig is, moet ik nog ontdekken. Zo speel ik nog met de gedachte om de bovenwoningen als optioneel uit te werken. Of om en om, of twee om twee. Hoe dan ook, komt de trap inpandig of buiten. De galerij zal veel invloed hebben om licht toetreding en zonwering.

Met pick line en trim creëer ik een volgend profiel.

Selecteer vervolgens het profiel van grid 2 plus de nieuwe van grid 3 en create form.

Ik finish zo nu en dan de mass om het project op te slaan. In een edit mode kan revit niet opslaan. Ik vertrouw mijn eigen pc niet zo, vandaar.

De derde mass wordt een surface van de galerij. Hoe deze in gb zal reageren weet ik nog niet.

Op iedere grid heb ik al een model line stukje thv 1e verdieping getekend.

Op workplane 1e verdieping: pick twee lijnstukjes, create form, kies uit de drie opties die revit geeft.

 

De warning ‘only surface’ is terecht. Maar dit wist ik al.

Je kunt niet alle 7 lijnstukjes selecteren omdat het dan een halve cirkel wordt. net als de wooneenheden moet je profiel voor profiel afronden. Je kunt ook omgekeerd werken: creëer een halve cirkel als mass en voeg later 5 profielen er tussen. Hier kies ik nu niet voor.

Wanneer je 3 lijnstukjes selecteert krijg je dus dit; en dat wul ik nie.

 

4.                      Design options

Het eerder gemaakte, enkelvoudig model de open zeskant wordt optie 1

3511kub (585/eh) en 1950m2

De tweede  optie wordt een rechthoek.

3360kub (560/eh) en 1864 m2 (420,4 m2/eh vrijstaand)

Bewust iets kleiner omdat de effectieve ruimte voor inrichting hoger is.

De Energy Settings staan als volgt (standaard 3B template, Revit Settings). Ik zet de ‘create Energy Model’ aan. De conceptual construction laat ik ongemoeid.

5.                      Project North aangepast

Project North was True North (met galerij op noorden)
Nu: Galerij op WNW

Zomaar, willekeurig om in de Energy Analysis vergelijk te kunnen hebben.

 

De Energy Settings worden aangepast als volgt:

Building Type: Single Family

 

 

Een Core Offset van 3600 geeft een binnenruimte die niet aan het buitenklimaat grenst. Een paar m2 heb ja altijd wel op deze manier, maar meer ook niet. Wanneer je voor Auto-Zoning kiest zou ik dit zo houden.

 

Ik zet echter de Perimeter Zoning uit en de Core Offset op 0.

6.                      Galerij en Mass zones maken

200 van de wand af een Mass Surface gamaakt en een roof by face (100mm beton x 1500) om de beschaduwing mee te nemen.

Bovenstaande moet ik uitzoeken hoe het werkt. Ik denk gelijk als de cut geometry bij Solids. Het zou een oplossing zijn om de eerder bovenwoning af te scheiden. Ik had dan de boveneenheden in de mass moeten tekenen ipv eerst uit de grote vorm te sparen en dan er tegen aan, als zijnde twee eenheden.

Voor de CEA is dit echter te veel van het goede. Dus ik laat het even liggen.

7.                      Kopgevels aangepast

 2% is genoeg. In verband met veiligheid overweeg ik een klein raam in de kopgevel. Wordt het later 0% dan zal dat weinig invloed hebben. Revit maakt er deze vorm van…. Prima. De sill height hou ik ook op 750.

Aanpassen van een individuele gevel (% glas) is zeer eenvoudig. Seconden/minuten werk

Bovenstaande kan ook prima in Vasari gedaan worden.

 

==== ====

Is het model nu gereed voor Export en Ecotect?

8.                      Herstel van de twee Mass Design Options

Voor beide Design Options (zeskant, rechtblok) geldt dat ze gemaakt zijn als één Mass, echter wel, per Mass 6x een ‘Create Form’, namelijk een selectie van twee profielen per wooneenheid. Dit resulteerde in een nauwkeurige zeskant. Omdat deze ontstane vorm als één Mass wordt ‘gefinished’ berekent de CEA het als één eenheid. Dus tussen de woning scheidende muren worden geen glaselementen voorgesteld. In het voorstel van het Energy Model wordt er wel van uitgegaan dat iedere eenheid rondom (in de zones) aan de buitenlucht grenst.

De Zeskant

Het Rechtblok

In een eerder onderzoek, waarbij ik eenheden van de verdieping als apart verhuurbare eenheden voorstelde, en dit als een extra Mass creëerde kreeg ik het resultaat van losse eenheden die aan de buitenlucht grensden met zones, maar ook glasvlakken tussen de Masses in.

Stel dat ik per woonblok één binnen-zone wil, met langs de buiten wanden de grenszones, dan gaat dit met het ‘rechtblok’ zeer eenvoudig door één extrusion te maken; hierin vijf ‘Add Profiles’ en klaar is het. Ik laat de galerij  zoals het is, in 6 stukjes. Dit blijkt geen invloed te hebben.

We zien hier duidelijk één binnenzone (ik heb 2m als offset hier ingesteld) De Profiles zijn verder niet zichtbaar. De wijze van muurgaten wordt niet door de profielen beïnvloed. Dat was mooier met de gescheiden eenheden!

Wanneer ik dit echter met de Zeskant (halve cirkel) wordt het lastiger. Ik moet de profielen selecteren en één ‘Create Form’ klikken. Het zou dan eerst allemaal bogen worden, maar met de profielen corrigeer ik dat. Echter het gaat niet goed wanneer het eerste en laatste profiel in elkaars verlengde liggen. 6 profielen selecteren gaat goed. 4 dus ook, zie hieronder:

De zoning werkt dus ook meteen zoals verwacht. Add enkele Profiles, goochel met een edge en je hebt je vorm terug.

en dus ook de zoning:

Maar helaas, de laatste profiel pakt niet. Mijn idee is dat het komt omdat deze in de lijn van de eerste ligt.

Nu kan ik het als 180dg Revolve maken;

maar daar kan ik geen Profiles aan krijgen. Dus geen fragmentatie.

(De ribben die je ziet, zijn Model Lines van een eerder gemaakte Array.)

De zoning werkt wel prima. Autodesk adviseert echter om gebogen vormen te mijden voor CEA en raadt aan om te fragmenteren.

--------wordt vervolgd-----

Om de CEA verder voort te kunnen zetten kies ik voor een half graadje minder voor de laatste profiel.


Dit kán voor de energie resultaten geen serieuze gevolgen hebben.
Het is nu één mass, met één ‘create form‘ vervaardigd. Dáár willen we mee ‘rekenen’.

Nu nog wat truukjes om te ‘fragmenteren’.

Nu de voor beide Design Options de Create Energy Model weer aan. (vervolg analyseren elders)

 

Wanneer je ontwerp niet, redelijk geometrisch eenvoudig is én que vorm en glasoppervlak een hoge symmetrie heeft én je toch gebruik wilt maken van de Create Energy Model, dan moet je een aardige Revit Mass Modeler specialist in huis hebben.

Ik dacht nog wel met een aardig eenvoudig demo modelletje te beginnen…..pfff
Anderzijds; het is geen onaardige bezigheid; t wordt alleen slecht betaald ……shitttt

9.                      Zeskant geaccepteerd; kleine aanpassing

Één kopgevel ligt weer een 0,5graad van de lijn.

De edges zorgen weer voor de ‘kanten’.

Ik doe het nog even opnieuw, en zorg dat de vorm iets meer als 180 graden wordt en haal met een void het overtollige weg; De kopgevels liggen nu weer precies op 180/


De galerij is niet vanuit Mass gemaakt. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat ‘losse’ elementen gewoon in de gbXML worden meegenomen; in dit geval voor het effect van beschaduwing.

Mass Floors niet vergeten, anders doet de Create Energy Model het niet (Enable Energy Model in 2013)

Zoals voorgaande keren, blijven de Energy Settings behouden. Dit geldt echter niet voor de aanpassing van de kopgevels naar 2%

 

Alternatief voor de hierboven beschreven (multi) blend is de sweep.

Teken een Sweep

Zet een reference point op de lijn en zet in het punt het ‘langs-vlak’ als workplane

Kies pick lines en selecteer een nabijgelegen profiel zodat deze geprojecteerd wordt op de workplane.
Create Form door lijn en profiel eerst te selecteren. De sweep wordt gemaakt.


resultaat is op de kopgevels natuurlijk niet naar wens.

Je zult de sweep lijn iets langer moeten trekken en met een void corrigeren


op deze manier krijg je een 6-segment vorm zonder dat je de Edge profile gebruikt en zuiver 180graad in lijn.

10.                   Materialisatie van de zeskant 1. Mass ‘By Face’

Ik beperk mij in onderstaande beschrijving met enkele wetenswaardigheden. Het is ook de bedoeling om met deze ‘materialisatie By-Face’ een alternatief neer te zetten van het omsluiten van ruimtes tegen over de auto generatie Create Energy Model

Vervolgens kunnen we de Energy data vergelijken met de hiervoor behandelde Conceptual Energy Analyses.

We gooien de rechthoek eruit. De zeskant blijft op 145°.


Je kunt hier zo gedetailleerd werken als je zelf wil. Ik dus niet. Het gaat om geisoleerde uitwendige scheidingsconstructie,  glas oppervlaktes, beschaduwingen.


 

11.                   Materialisatie van de zeskant 2 Modelling with Elements.

Ik beperk mij in onderstaande beschrijving met enkele wetenswaardigheden. Geen uitvoerig verslag van het opbouwen van dit blokje (zie daarvoor de Getting Started). Het is ook de bedoeling om met deze ‘materialisatie’ een alternatief neer te zetten om te vergelijken met de hiervoor behandelde Conceptual Energy Analyses.

We gooien de rechthoek eruit. De zeskant blijft op 145°. Terug naar de 7 stramienen. De kopgevels weer zuiver 180°.

 

 

 


7b moet er natuurlijk uit

 

Hier en daar wat nieuwe Grids maken.

 

Even vergeten: netjes de enige (primary) accepteren, zodat de Option Set wordt opgeheven,
(incorporate a design option into the main model)
Doe je dit niet, dan klooi je steeds met selecteren in de Option en Main Model.

Muurtjes, ramen. Deuren, dak, vloeren, galerij, rooms; alles wat nodig is om een geïsoleerd vergelijkingsmodel te krijgen.

 

Het valt niet mee, om tijdens dit modelleren je te beperken tot energie technische vlakken en aansluitingen.

De neiging om steeds te corrigeren. “nu meteen netjes, later vergeet ik het misschien”.
Durf de benodigde constructieve oplossingen te laten liggen. Het gaat nu naar het toewerken van een Conceptual Analysis voor Green Building. Een Conceptual Energy Model verdwijnt tenslotte ook in z’n geheel. Alleen de Mass ervan blijft ook.

Het is ontegenzeggelijk dat een gematerialiseerde opbouw als Energy Model voor de latere uitwerking opbouwt. Jammer wanneer het ontwerp/project op de schop gaat.

Ik heb wat revisie clouds gezet, maar ook dat moet ik niet doen in deze fase.
Ook kon ik niet nalaten dorpelhoogte en doorloop van de vliesgevel meteen op maat te zetten.
Zo ook een grasmatje en een Pad. ‘Tuurlijk leg ik de vloeren meteen netjes op.
Omdat de woningscheidende muur anders is als de kopgevels werkt het spiegelen en arrays maar beperkt. Goed opletten dus.
Echt dure, niet zinvolle tijdsbesteding in deze fase.

Beide verdiepingen worden voorzien van Rooms. Deze worden ingesteld;

Alleen de ruimtes van woning 1 worden getagd.

 


de ‘Roombounding Elements’.

12.                   Woonvarianten

Drie eenheden worden voorzien van een externe toegang van de verdieping. Het is bedoeld als verhuurbaar, bed & breakfast, of als kinderen van ver wat langer komen logeren. De toegang van de wentel trap ligt dan ook aan de binnenzijde van die eenheid.

Wooneenheid 2 heeft de wenteltrap inpandig.

 

’t was nodig om een Family te maken voor een deur; met bovenlicht:

De Curtain Wall aan de woonkamerzijde ga ik wijzigen. De HSB_Wall ga ik als Panel opnemen als aftimmering naar het plafond. Dus niet als wand óp de pui. Zo hou ik beter controle over het correct uitlijnen naar boven toe. Eerst de pui met Mullions vervangen. Daarna één horizontale dorpel.
nadeel: sluit niet mooi onder dak af. Dus toch weer terug naar de wall HSB er boven op. Vanuit deze lege Curtain Wall werkt het wel beter. Je kunt betere profielen bepalen. Met een Detach All is het trouwens zo gebeurd. (De ‘kalf’ niet vergeten te verwijderen, bovendorpel opnieuw plaatsen). Ik kan het niet laten om er een plafonnetje in te zetten.


Zo zie je maar hoe gauw je kunt verdwalen in deze fase wanneer je een ‘gedetailleerd’ mens bent.

Gedetailleerd ingestelde bouwkundig tekenaars doen gauw teveel in deze fase van Conceptual Energy Analyses. Het opstellen van een lijst wat je moet opbouwen voor deze fase is nodig: ‘Niet minder, niet meer’!

Ik hou de tijd van het afdwalen apart bij om later een kale tijd over te houden voor deze materialisatie/ruimte fase. Tenslotte willen we dat vergelijken met de Create Energy Model vanuit de Mass.
Je zou kunnen kiezen om geen binnenmuren te plaatsen, alleen diagonalen ruimte scheidende lijnen.

 
 

 

 

 

 

 

2.2                        Volume & Oppervlaktes beschouwen van de Masses (totaal 5min)

1.      Uitlezen en/of een Schedule

Wanneer De Mass vorm klaar is, en je de Mass Floors per level definieert heb je het volume en vloer oppervlak. Je kunt eenvoudig een vloer meer of minder aanzetten.

In het ‘Schakel’ ontwerp zou het van belang zijn om de bovenetage als aparte Mass te hebben. Het vloeroppervlak is namelijk niet over de hele level. De beneden woning heeft geen verdieping maar een hoge woonkamer.

Ook hier kun je in de Instance Properties eenvoudig uitlezen.

Zo ook van de boven eenheden, kwestie van selecteren :

De galerij vloer is een Mass Surface; je kunt er een Mass Floor ‘aan’ zette, maar deze wordt niet verwerkt. Wanneer ik dit wil, moet ik de Mass als Extrusion een ‘dikte’ geven.

Naast het rechtstreeks uitlezen kan er ook een Quantity Schedule van maken. Handig om niet je rekenmachine erbij te hoeven pakken om door 6 eenheden te delen. Ook staat dit straks netjes wanneer je het op een sheet sleept voor een eerste presentatie. Een index kostengetal erbij en je hebt ook nog een kostenraming klaar.

Voor deze ‘Schakel Seniorenwoningen’ is deze twee Masses wel zo handig. Later blijkt dit voor lastig voor Revit en Vasari lastig om een Energy Model van te genereren. Voor het vervolg van deze Conceptual Energy Analysis zal ik dus ook met de enkele Mass verder gaan.

Masses geven volume en vloeroppervlak instant weer in de Properties. Aanpassen om tot een gewenste hoeveelheid te komen is seconde tot minuten werk.

 

 

2.3                        Gebouwvorm en oriëntatie t.o.v. zon (energiezuinigheid) (totaal ..min)

1.      Belendenden, bomen, omgeving

Wanneer naastliggende gebouwen, bomen, torens, palen, geluidschermen etc ook maar enige invloed op de bezonning zouden kunnen hebben, plaats deze dan bij je complex. Voor de visuele beoordeling (Solar Study) is dit noodzakelijk.

???
Of het meegenomen wordt in de Energy Analysis en met wind wat doet moet nog blijken.

2.                      Lokaliseren op de aardbol 1 (deel: 5min)

 

Deze informatie krijg je zo maar gratis!

voor het verplaatsen moet je met de nauwkeurig op het pijltje vastgrijpen (wijsvinger-handje); er komt dan een x teken onder.Je kunt er ook bij via Energy Settings

Locatie wordt hier weergegeven in decimalen: 52.3596687316895,5.6689453125

Wanneer je dus zelf gewoon de Breedte en Lengte graad wilt invoeren dan zul je meestal even een convert moeten gebruiken

3.                      Lokaliseren op de aardbol 2 Acquire from Google Earth (Globe Link Add-Inn)

Is het handig om de geopende Site View eerst op ‘True North’ te zetten?
Het is later knap lastig de boel te roteren.

Wat doet die ‘plaatsbepaling’ in Google Earth?

Deze GEI-Grid is meegekomen met de acquire
Het komt boven op de ‘group origing’?

En het zit thv de Project Base Point Shared point (cirkel)
De waarde die hier bij staat is de verplaatsing t.o.v. de  Survey Point(driehoek)

 

Survey Point heeft de naam gekregen van de ‘Site’ defined in the project (current)


 

4.                      Lokaliseren op de aardbol 3 Vasari

Ik ben echt gek op Vasari. Blijf in de ‘conceptual-design’ fase!

Vasari locatie herkent de locatie die door Google Earth is ingekomen. Ik selecteer de coördinaten (decimale) om te vergelijken met de Google Earth; Is dit het pin punt van google earth?

Dit is extra in Vasari, dus niet in Revit

Dit is het volgende scherm.

Een mooie kleuren plaat t.o.v de globe link

Helaas niet op de plaats die ik had verwacht

Nog eens:

De Survey point plaatst zich op het locatie punt. Zet hem wel op Satelite, want er zit afwijking in de kaart tov de satelite??? (ga ik niet onderzoeken, nu L)

Hier valt het nog wel mee, maar wanneer je inzoomt gaat het er naast.

de straatbreedte zoomt niet mee…

Opm.

Wanneer er geen internet verbinding is, kun je nog steeds nergens coördinaten terug vinden in je project.

Wanneer je bij het Survey Point de paperclip disabled dan kun je de coördinaten handmatig invoeren (plakken)

Ik heb deze coördinaten van de gele pin uit google earth gehaald en moet dus de survey point precies hierop liggen.

 

 

 5.                      Roteren True North (deel 5min)

Wanneer je in Vasari je Tue North wijzigt tov je project, dan draait de geimporterde site raster mee.
Door deze te selecteren kun je deze met de zelfde aantal graden roteren.

Merk op dat de Survey point als centrum wordt aangewezen. Wanneer je de raster wilt schuiven onder je project, dan zul je dus de Survey point mee moeten nemen.

 

6.                      Roteren Project North

Een veel voorkomende situatie;
Je hebt je locatie en oriëntatie situatie als uitgangspunt, vóórdat je ook maar iets getekend hebt; Je moet je tenslotte eerst oriënteren op de situatie, toch?

Je hebt een locatie dwg

Je hebt Google earth

In Vasari kun je rechtstreeks een site import doen.

Vasari haalt de image binnen

 

In Revit moet de Add-Inn, Globe Link geïnstalleerd staan, met de Acquire from…

Wanneer je het met een raster image moet doen, in GE, zet op noorden, en geen 3d view!

Je kunt ook een lengte streep ergens trekken.

Revit; Insert, Import, Image zet op site.

Orientatie vd view op Project North

Select de image en roteer via de ‘voorgevel’ naar frontaal zicht.

 type hier 165

En het roteert de image. Het komt nu bijna op de kop.

Teken de voor, en zijgevels met (shift-ortho)

Zo ligt de voorgevel, dus ook vd kavel ernaast op het project zuiden (Front) gericht.

selecteer de Base Project Point Dit moet 360 minus 165 zijn. Belangrijker: de view op True North, en controleer of het raster recht op noorden staat.

 

 

 

 

 

 

7.                      Visuele zon en schaduw beschouwing [15min]

 

In dit stadium van pre ontwerp kun je als zeer eenvoudig de zon en schaduw per seizoen bekijken en beoordelen.

Hier beslis je al of je de moeite van de volgstappen in Energy Analysis wilt uitvoeren. Het is ook zeker interessant om belendende als Masses (Existing) bij het ontwerp te tekenen.

Vanaf het prille idee tot en met de eerste visuele beschouwing kost voor dit blokje van 6 eenheden 45 tot 90 minuten

Presentaties: 15 tot 90 minuten.

Je hebt dan wat kunnen zeggen over de inhoud, vloeroppervlak, zon, schaduw.
Met een beetje inschattingsvermogen kun je de 45% AG als haalbaar stellen, zo ook al iets over een index raming.

8.                      Visuele zon en schaduw beschouwing; test zonwering op bestaande bouw

Ik heb een kleine test gedaan om het nut van visuele beschouwing te onderstrepen. Dochter lief heeft andere woning betrokken per 1 januari. Ze verwacht dat ze nooit zon krijgt in haar achtertuin en wegbrand door zon op voorgevel. Tijd voor pa om dit te simuleren in Revit:

Ik ben meteen begonnen in Vasari om de locatie op te snorren.
Importeer de satelliet foto en trek een model line op de nok.

Rotate Project North.
Hier is die noklijn handig bij (Aligned)
Voor dit object is het in een keer goed, maar orienteer je goed. Het kan zijn dat je ook nog een 90 of 180 moet draaien om de voorgevel op Project South te krijgen. (maar eerst altijd de Align, dan ben je al heel ver…)

 

Open file in RAC en modelleer de woning (very basic ca.2u). Plaats wat belendenen, bomen die invloed kunnen hebben op.

We checken de achtertuin op 21 december (kortste dag):

Conclusie: inderdaad geen zon in de winter:

Nu in de zomer (langste dag; Summer Solstice)

De boom blijkt geen enkele voordeel te hebben. De zon staat te hoog in de zomer.

Vandaag ben ik op locatie; het klopt tot op de 30cm….. wouw. (en ik vermoed dat het mijn tekenafwijking is)

Nu de voorgevel: De boom zal dus niet gaan helpen in juli en augustus. In vroege-voor en late-najaar is het zonder blad, dus is er wel voordeel aan licht en warmte op het glas.

Mei/juni en september zullen kritisch zijn.

Kijken (visueel beschouwen) of het wat doet.

Ik heb  een open lamel overstek geplaatst. Onderzijde 150 boven kozijn. Neg van pui is 50

Testen van de langste dag.

Daar de voorgevel 20 graden westelijker ligt dan zuid komt pas na 11u contact met de voorgevel. De zon staat dan hoog. Is het echt warm dan was een betonoverstek beter als deze lamellen.

Een bladverliezende klimplant (klimhortensia, druifop deze open lamellen zouden prima werken. Een hoge begroeiing bij de voordeur is behulpzaam.

Nu een maandje eerder en later (gelijk resultaat)

Allen 16.00 uur geeft wat meer zon op het glas. De lamellen doen nu meer hun werk. Zonder was het nu echt heet. (21 juni en 21 augustus)

21 april en 21 september laten de zon vanaf 11 uur binnen komen. De lamellen doen hier goed hun werk.

Van 11 tot 18 uur staat er veel zon op het glas. De laten vanaf 14 uur geen licht meer door en reduceren ca.45% van zon-belichte glasoppervlak. Wanneer een evt. begroeiing wat ‘overhangt’ dan heb je nog beter resultaat.

 

 

9.                      Zones, Ruimtes, Glasoppervlak

Wanneer je Revit zn gang laat gaan, maakt deze zelf ruimtes, en glasoppervlak in verticale wanden.

Even Mass in V/G aanzetten:

Waar stel je het e.e.a. in?

10.                   Energy Analysis; Result & Compare

Er valt van alles in te stellen; als je weet wat het betekend; succes. We laten zoveel mogelijk even staan zoals het staat.

De Building Construction is wel interessant om even te bekijken.

Grote, vlakken hebben veel invloed, dus stel deze in.

Voor deze test blijft alles standaard:


Door twee te selecteren komt de compare vrij

Door een kleine oriëntatie wijziging veranderd er minimaal wat.

Wind effect is het meest opvallend uit het rapport

11.                   New en/of Existing

Het is voor te stellen dat een te analyseren gebouw tussen bestaande objecten ligt. Je kunt mass in Existing plaatsen; Werkt het ook bij Energy Analysis? Bij de instellingen kun je Project Phase op New zetten. Je zult echter opnieuw de ‘Create Energy Model’ moeten genereren. Dus zonodig eerst uitzetten; controleren of de masses in de view juist worden weergegeven: dus alleen New Construction zichtbaar. Nu de Create Energy Model weer aanvinken.

Vergeet ook niet de Mass Floor. Deze moet er onder zitten om een Energy Model te creëren.

Nu zie je duidelijk het verschil als je Compare gebruikt

12.                   Climate Analysis: Ecotect Wind rose

13.                   Climate Analysis:

 

14.                   Solar Analysis: Ecotect Solar Radiation

15.                   Export als GBxml (t.b.v. Ecotect Analysis) – deel 1

Een belangrijke reden voor deze export gbxml is het kunnen gebruiken in Ecotect Analysis. Mogelijk dat ik later ontdek dat dit weinig toevoegt.

Conclusie: In dit hoofdstuk kom ik erachter dat CEA met Auto-Zoning niet geschikt is voor het model ‘Schakel-Senioren Woningen’. Kopgevels die in werkelijkheid gesloten zijn, geven met 40% glas een heel ander resultaat afhankelijk van de zon orientatie.

Om die reden ga ik tussen stappen onderzoeken (Custom Thermal Zoning bijvoorbeeld) en kom later terug op de Export GBxml.

Waarom tijd stoppen om een niet betrouwbare analyse te krijgen?

In dit hoofdstuk rapporteer ik de gedane stappen.

Ik kies ja:

Schiet dus niet op. Ik had verwacht dat Revit er nu een voorbeeld rooms en bekleding met wat openingen om zou zetten.

Instellen via Project Information settings doe ik nog even niet.

Ik probeer het nog eens een paar stappen terug, zonder die galerij mass surface.

Geen verschil. Ook Room volume computing doet niets.

Toch moet het kunnen.

Of was dat in Vasari?

Soortgelijke warning

 

Als ik nu ja klik:

Dan heb ik daar automatisch toestemming mee gegeven om naar eigen inzicht de mass te bekleden.

(Deze ‘knop’ zet revit zelf dus aan; dit kan krijgt de export functie in RAC dus niet voor elkaar.)

Echter alleen van de boven woningen. Ik hide de boven woningen, in de hoop dat vasari dan naar de onder mass kijkt. Ja dus:

Dan maar een mass floor op de bgg.

Wel frappant dat nu de gehide boven woning mee genomen wordt. Met de galerij surface wordt niets gedaan. Het zal dan ook niet mee doen met schaduw werking….?

Bij nadere beschouwing is de boven woning wél in zones ingedeeld, maar de onder woning niet. Wel muurgaten.

Bgg dus geen room verdeling (zones)

De bovenwoning wel!

Terug naar RAC: eerst maar mass floors maken in beide masses.

Maar ook nu kan de export de enable ‘create’ niet automatisch aanzetten zoals bij Vasari.

Dan zelf maar handmatig aanzetten: Nu worden in beide masses netjes ruimtes en muuropeningen gemaakt. Ook openingen op vlakken waar de andere mass op aansluit. Dat is dus niet prima

Hieronder heb ik de beneden mass ge isoleerd. Tussen de woningen (binnen één mass) heeft revit aangenomen dat er blijkbaar een zone scheiding is: nu toevallig goed. Op deze woningscheiding heeft revit geen vensters aangebracht.

 

Je kunt zo’n opening selecteren: het is dus echt mass glazing.

Een reden om twee masses te maken kwam ook om de floors. Mass  floors pakken de hele mass. Terwijl de beneden woning een hoog oplopend plafond heeft. Dit was het voordeel van twee masses.

Ik maak een voorlopige conclusie, ervan uitgaande dat zo’n preliminary CEA geen uren, dagen zou moeten kosten en ook niet uitgevoerd door een Revit Willie Wortel behoeft te worden:

Wanneer je ontwerp niet redelijk standaard is en/of samengesteld uit meerdere Masses, dan is het voordeel van ‘quick’ weg om de Create Energy Model te gebruiken.
Er moet dan naast meer tijd, ook kennis zijn van Custom Thermal Zoning.

Je kunt daar in tegen beter wanden, vloeren, daken, ramen, zonwering en zones ‘by-face’ in te zetten. Omdat het toch al wat tijd kost, dan loont het resultaat voor een betere analyse zich.

Gebruik de feature Energy Model om enkelvoudige Mass Forms te vergelijken als Design Options voor een eerste energie indicatie en voor optische beschouwing.

Vervolg:

Net Vasari 2.5 gedwonload: kan dit beter met de meervoudige mass omgaan?

 

 

 

Ik heb 2 basic design options gemaakt (pnt.4)

16.                   Het Energy Model laten analyseren door Green Building Studio (in the cloud)

Het doel is om toch nog te kijken hoe de Energy Model gebruikt kan worden.

Het bouwwerk ligt dus statisch op de kavel. Wel of niet gunstig georiënteerd. Thermal Zoning staat op Automatic.

Beide modellen geef ik Mass Floors t.b.v. de Energy Analysis. Ik hou geen rekening mee met de naar boven gaande woonkamer.

 

 

 

Revit maakt de zones met muurgaten.

Deze modellen laat ik Analyseren van uit RAC, Analyse the Model. (20min)
Achterliggende Settings laat ik ‘standaard’.

 

Er rollen indrukwekkende rapporten uit the cloud van Green Building Studio.

Zeskant: 145kwh, 381MJ

Rechtblok: 142kwh,  336MJ

Er is verschil. Wanneer (a) beide opties ook niet gedraaid zouden mogen worden t.o.v. True North en (b) het grote oppervlak van glas aan de kopzijden ook zo zou blijven als deze gecreëerde Energy Model en (c) de afmetingen blijven ongewijzigd (rechtblok is kleiner) dan heb je er wat aan: het rechte blok is gunstiger met elektra en stookenergie. Dit was natuurlijk ook zonder GB te bedenken….

Ter vergelijk verdraai ik het Project North.

 

Met enkele Energy Setting aanpassingen  (pnt.6+7) ga ik een nieuwe uitdraai maken van GBstudio.

Voor het rechtblok:

Rechtblok: 66kwh,  563MJ

Dit zijn wel flink andere waarden als met Autozoning. Wanneer je hier dus aan zit, moet je weten wat je doet en/of ter vergelijking van Design Options gebruiken.

Wanneer ik het hele blok in de schaduw zet van een betonplaat (belachelijk natuurlijk) krijg ik de volgende waarden van mijn rechtblok:

Rechtblok: 64kwh,  591MJ

Een extremer verschil kun je haast niet creëren: Je hele gebouw in de schaduw! Je hoeft aanzienlijk minder te stoken, maar zit in het donker, dus kunstlicht verbruikt weer veel. Het ontwerp maakt geen gebruik van positieve warmte absorptie in de winter, dus werkt de beschaduwing ook niet nadelig. Al met al betekend het dus, in ons gematigd klimaat, dat je op de kleintjes moet letten. Mijn software onderzoek gaat hier verder niet op in.

17.                   Hoe fout kan je Mass vorm zijn?

Ik ontdek dat er in de opbouw van de twee Masses iets fout is gegaan. Onder punt 8 (2.1.8 Herstel van de twee Mass Design Options) corrigeer ik dat.

Voor de Create Energy Model; offset 2000

Voor de Conseptual Construction; High Insulation

De kopgevels zet ik (Value, By Surface) van 40% glas naar 5%

 

Zeskant: 145kwh, 381MJ

Rechtblok: 142kwh,  336MJ

 

18.                   Export als GBxml (t.b.v. Ecotect Analysis) – deel 2

Deel 1 van de Export strandde omdat het Energy Model (create option) niet goed uitpakte.

Exporteren en opslaan

 

Xml importeren

 wel even het e.e.a. checken naar location en tijd

Ook de bouwelementen/ruimtes globaal checken

De galerij wordt External Shading genoemd; dat klinkt goed

Een Mass Surface (als Mass floor aangewezen), wordt mee genomen in de Mass-gbXML en als External Shading benoemd.

19.                   De Ecotect Weather Tool activeren om de optimale orientatie te vinden.

Denk je dat de locatie al in de xml zit, toch moet je hier weer een locatie instellen…??

De vraag is straks: Wat zit Ecotect als ‘voorzijde’?

 

Ecotect komt met de volgende settings; Dit geloven wij gewoon.

 

Ok 170 maar wat is de voorzijde dus nu? Ik neem aan 170 graden van je project noorden.
Ik herhaal dit onderzoek maar dan met het project waarvan Project- en True North gelijk zijn.

Export de twee opties als Mass-Model-gbXML

Je kunt zien aan de noorpeil dat de gbXML file zich op de True North oriënteert. (vergelijk een hiervoor gemaakte screenshot)

Bij het instellen van de orientatie in de weather tool kies ik eerst London en wijzig dan de Lat alt. Een andere manier van zoeken werkt niet echt lekker.

Resultaat is dus echt anders nu.

Conclusie werkmethodiek:

Voor een Best Orientation analyse kun je het best Project North en True North gelijk hebben alvorens de gbXML te exporteren

 

Opmerking mbt de senior woningen:

Het energieverbruik volgens Green Building is wel erg hoog.

Het energieverbruik van de zeskant is hoger als die van het rechtblok.

De zeskant zou het energie zuinigst zijn bij een 145g

 

Voor de zekerheid doe ik nog een analyse van de zeskant; enkele aanpassingen. De gbXML hiervan wordt later gebruikt in GBS.

 

De kopgevels heb ik handmatig
(massing; surface type; pp; energy model value naar 5% target percentage glazing)

Cost $67.045 -  Life Cycle Energy Cost (30jr) $913.157

Nu 145 gedraaid

Cost $66.105 -  Life Cycle Energy Cost (30jr) $900.362

Om te vergelijken maak ik nog een berekening zonder de perimeter zone van de zeskant, 145 gedraaid. (rvt2013)


ik mis in 2013 de aan/uit vink  ‘Create Energy Model’

Vergelijk, In 2012:

 Hier zit de Enable Energy Model nu

 

Om een of andere reden zijn mijn kopgeveltjes weer op standaard 40% gezet. Terug naar 20%

 

 

 

 

 

 

Life Cycle Energy Cost (30jr) $505.818, = $234 per maand. Dat klinkt al redelijker als voorgaande.

 

20.                   In Green Building Studio de Optimum Orientation vinden.

Green building studio: In de design alternatieve tabs

Dit werkt door een hoeveelheid alternatieven in te stellen op graden, en deze te vergelijken

Ik open Green Building door in te loggen www.gbs.autodesk.com

Dit is hetzelfde account als wanneer je vanuit Revit een Analyse opdracht geeft.

Je krijgt echter nu meer.

Ik installer de aangeboden 3d viewer: Parallel Graphics' Cortona VRML Client:
   www.cortona3d.com/cortona

 

Ik open het laatste project van de zeskant op 0 georiënteerd en ga alternatieven ernaast zetten met een andere hoek. Dit wat ik hiervoor in Revit al deed.

Klik op de analyse regel

Design Alternatives

3 alternatieven aangemaakt. GB berekent ze tegelijk; ….

 

even geduld aub

De 150graden oriëntatie is het gunstigst. GB geeft geen mogelijkheid voor 145graden.

Er zit een minimaal verschil in elektriciteit en brandstof gebruik. De Carbon emission van 150 zou gunstiger zijn volgens Green Building.

Weer even geduld aub

De 135 geeft geen verbetering.

Conclusie: ergens tussen 145 en 150 graden voor de zeskant.

21.                   Ecotect versus Green Building

Ik denk dat GB en Ecotect van andere makers zijn; en dus het e.e.a. anders beoordelen; echter, het is niet veel verschil.

GB heeft niet zo’n mooie, spinnende tool voor Best Orientation als Ecotect. Bij GB moet je een hoeveelheid testen en zo insluiten.

Nadeel van Ecotect is een software met weer z’n eigen eigenaardigheden. GB daarentegen is deels bekend rechtstreeks als online analyse vanuit Revit en Vasari. De aanvullende mogelijkheden zijn in GB snel gevonden. Voor Ecotect moet je toch even een studie doen.

Voor GB moet je een subscription hebben.

Ecotect verwerkt een gbXML file.

 

22.                   Een CEA berekening van het gematerialiseerde model

In ‘van Mass tot Model’ hoofdstuk (2.1) staat het materialiseren van onderstaand Mass model beschreven. We gaan de energie resultaten met elkaar vergelijken. Ik blijf het ‘Conceptual’ noemen, omdat de berekeningen alleen vergelijkend zijn. In ieder geval, totdat bewezen is dat de resultaten van deze berekeningen de werkelijkheid benaderen. Hier gaat het onderzoek nu niet om. Daarnaast hebben we in Nederland ook nog een EPC berekening nodig. Nu moet het in de concept ontwerp fase ons helpen keuzes te maken voor het vervolg van ontwerp, oriëntatie, vorm, materialen, installatie e.d. misschien wel met het beëindigen van het project.

·         Mass met de ‘Create Energy Model’

Schakel-Senioren-zeskant. (in 2013 verder uitgewerkt)

No divide perimeter zones, no core offset

Life Cycle Energy Cost (30jr) $461.032 = $213 per maand.

 Let op! De handmatige gevels weer opnieuw instellen!

Het zelfde maar dan met een offset van 2500mm (Divide Core Offset)
met ongewijzigde kopgevel (dus 40% glas)


Met juist aangepaste kopgevel (5% glas)

Life Cycle Energy Cost (30jr) $509.896 = $236 per maand.

Het zelfde maar dan met een offset van 4000mm (Divide Core Offset)


Life Cycle Energy Cost (30jr) $489.467 = $227 per maand.

Van beide is een gbXML export (Mass) gemaakt.

·         Energy Analyses Mass ‘By Face’

Zie onder 2.1 van Mass tot Model de Materialisatie 1 Mass By Face

Green Building Studio kan de mass niet verwerken zonder dat er een ‘Energy Model van is gemaakt.

Voor een CEA is een Mass met de auto- Energy Model nodig óf een Modelling met juist gedefinieerde ruimtes. Deze laatste werkt dan alleen met gbXML export.


Modelling met Revit Components en Rooms

Zie onder 2.1 van Mass tot Model de Materialisatie 2 ModellingDe Energy Simulation moet een Mass hebben. Met de gemaakte rooms lukt het blijkbaar niet.

Dan maar via een gbXML export. Deze herkent wel de ruimtes. Stap 1 in de wizard van de export:

De Rooms staan ingesteld op ‘Finish Faces’. Dit kan nadelig zijn voor de Energy Analyses.

De gbXML export neemt ook zgn Analitical Surfaces mee.
 
Dit ziet er beter uit.

Veel ruimtes zijn om een of andere reden niet goed. De xml laat dit precies zien.

Door een onderdeel te selecteren krijg je een aanwijzing in het model waar het zit.

Ook kun je een hint opvragen waar het in zit. Mijn fouten zitten rond het trapgat. Ik moet handmatig voorkomen dat mijn benedenruimte te hoog komt.

Er kan veel fout gaan bij het inzetten van ruimtes. (tbv Energy Analysis)
Er is veel tijd nodig om dit te herstellen bij een omvangrijk project.

Ook een reden om naar een vereenvoudigde ruimte schema’s te zoeken. Zoals het gebruik van division lines ipv binnenmuren. Ook het trapgat nog niet maken.